Overheid en Bedrijven

Het zou heel mooi zijn als ….

Overheidsinstellingen zouden investeren in de computerkennis van de bevolking. Als u deel uitmaakt van een overheidsorgaan en u kunt subsidie toekennen aan ouderen, die computerles thuis krijgen, dan willen wij daarover graag een gesprek met u hebben.

Hetzelfde geldt ook voor bedrijven. Wij leren uw medewerkers meer over het gebruik van hun thuiscomputers. En u kunt daar in het dagelijks werk de vruchten van plukken. Het zou mooi zijn als u in een dergelijke win-win-situatie zou investeren. Denk daarbij terug aan de pc-privé-projecten in het  verleden. Dat leverde destijds heel veel computerervaring op bij de medewerkers.

Voor het UWV kunnen wij hulp bieden aan mensen, die op zoek zijn naar een nieuwe baan, maar nog niet voldoende thuis zijn op de computer. Voor het leren werken met de computer. En natuurlijk ook om te leren werken met de UWV-website, met Mijn UWV en de persoonlijke Werkmap.

Wie onze diensten betaalt, is voor ons niet belangrijk. De op computergebied minder ervaren medewerker zal u er heel dankbaar voor zijn.