AVG Privacyverklaring

AVG Privacyverklaring van Computer Training Thuis versie 1.1 datum 25-05-2018

Deze verklaring beschrijft het volgende:

1. Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant

2. Waarom persoonsgegevens worden verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt.

4. Hoe wordt omgegaan met cookies, statistische informatie en mailadressen op website.

5. Aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden.

6. Wat de rechten zijn van de klant.

7. Hoelang Computer Training Thuis persoonsgegevens bewaart.

8. Welke beveiligingsmaatregelen Computer Training Thuis hanteert.

9. Dat de privacyverklaring gewijzigd kan worden

Uw persoonsgegevens kunnen in ons bezit komen via:
• Persoonlijk contact
• Telefonisch contact
• Website
• Email
• Klantapparatuur voor onderzoek of reparatie

1. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De ZZP-eigenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens

2. Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen bezoeken van de klant
 • Contact opnemen met de klant
 • Het training van de klant (Social Media, Video bellen, Werken met een mobiel en agenda-afspraken)
 • Facturering geleverde diensten aan de klant
 • Klantenadministratie en boekhouding
 • Periodieke nieuwsbrief en Kerst- en Nieuwjaarsboodschap (actieve klanten huidig- en voorgaand jaar)

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Van de klant worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres(sen)
 • Persoonlijke bestanden van de klant, indien nodig voor een apparatuur-herstel

4. Cookies en statistische informatie en mailadressen

Op dit moment wordt er op de website van Computer Training Thuis geen gebruik gemaakt van cookies en er wordt geen statistische informatie vastgelegd of bewaard.

Bij reacties op deze website worden emailadressen opgeslagen, deze blijven op de computers van de hostprovider Argeweb staan. Deze emailadressen worden niet in de bedrijfsadministratie opgenomen.

5. Aan wie kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld?

De klant kan altijd beschikken over zijn/haar persoonsgegevens. Een schriftelijk verzoek daartoe is wel nodig. Het verzoek wordt in de administratie vastgelegd. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het verzoek worden de persoonsgegevens beschikbaar gesteld.

NB: Slechts op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant zullen de persoonsgegevens met derden worden gedeeld.

6. Wat zijn de rechten van de klant?

De klant mag bepalen welke persoonsgegevens bewaard mogen blijven, met dien verstande dat contact opnemen met de klant altijd mogelijk blijft via telefoon, email of via de reguliere post.

De klant heeft het recht verbeteringen aan de te laten brengen in de opgeslagen persoonsgegevens.

7. Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard op:

 • Een computer van Computer Training Thuis
 • Mobiele telefoon van Computer Training Thuis
 • Website van Computer Training Thuis in uw reactie op een websitepagina
 • Mailarchieven van Computer Training Thuis
 • Een externe harde schijf als backup
 • Uw eigen apparatuur

Bij het bewaren van de persoonsgegevens wordt rekening gehouden met de bewaartermijn , die voor ZZP-ers wordt opgelegd door de Belastingdienst.

De klant kan eerder dan het verstrijken van de bewaartermijn verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens uit de administratie van Computer Training Thuis. Dit kan slechts gelden voor het verwijderen van telefoonnummers, e-mailadressen.

8. Het beveiligen van uw persoonsgegevens

De computer, mobiele telefoon en website van Computer Training Thuis zijn passend beveiligd tegen gebruik en toegang door derden, door middel van wachtwoord, pincode en/of vingerafdrukcontrole.

De gegevens van de eigen – in reparatie of onderzoek gegeven – klantapparatuur is onveranderd op de apparaten aanwezig. De apparaten worden tijdens het beheer door Computer Training Thuis voorzien van een wachtwoord indien dat bij dagelijks klantgebruik niet zo is, tenzij de klant dat nadrukkelijk verbiedt.

Bij gegevensveiligstellingen van de klantgegevens op een externe harde schijf van Computer Training Thuis wordt encryptie gebruikt. De encryptiesleutel en de naam van het encryptieprogramma worden niet met derden gedeeld.

9. Wijziging van deze privacyverklaring

De privacyverklaring kan altijd gewijzigd worden. Nieuwe inzichten of aanbevelingen kunnen een wijziging noodzakelijk maken.

Een wijziging in de privacyverklaring zal op deze website www.computertrainingthuis.nl worden vermeld.